Športové podujatia počas XXXI. Galantských trhov (13.-15.8.2015)

Program sprievodných športových podujatí XXXI. Galantských trhov nájdete v prílohe:

                                   športové akcie 2015