Rekonštrukcia strešného plášťa nad Arkádiou

Strecha A

Strecha A1Strecha A2Strecha A3Strecha A4Strecha A5Strecha A6Strecha A7Strecha A8Strecha A9