Rekonštrukcia vnútorných priestorov na štadióne FC Slovan Galanta

ZoD1 ZoD1_0001 ZoD1_0002 ZoD1_0003 ZoD1_0004 ZoD1_0005 ZoD1_0006 ZoD1_0007 ZoD1_0008