Modernizácia osvetlenia v športovej hale

osveltenie ŠHosveltenie ŠH 1osveltenie ŠH 2osveltenie ŠH 3osveltenie ŠH 4osveltenie ŠH 5osveltenie ŠH 6osveltenie ŠH 7osveltenie ŠH 8osveltenie ŠH 9