Výmena okien na telocvični stolného tenisu a boxu

DŠ okná

 

DŠ okná 1