O nás

Správa športových zariadení je príspevková organizácia, ktorá sa stará o chod športovísk mesta Galanta. Vznikla v roku 2004 a okrem starostlivosti o prevádzku športových zariadení sa podieľa na organizácii športových podujatí a vytváraní podmienok rozvoja športu v meste. V decembri 2007 bola mestským zastupiteľstvom schválená nová koncepcia organizácie, ktorá má za úlohu skvalitniť poskytované služby a ponúknuť športové vyžitie širším vrstvám obyvateľstva. Cieľom je zvýšiť návštevnosť športovísk za výhodné ceny pre obyvateľstvo i športové kluby v Galante.

ČB LOGO

Ak máte záujem podporiť šport mládeže a zároveň propagovať svoju firmu ponúkame voľné reklamné plochy na športoviskách za veľmi výhodné ceny