Oprava strechy nad telocvičňou boxu

boxbox1box2box3box4box5box6box7box8