Zverejňovanie

Povinne zverejňované zmluvy, objednávky tovarov a služieb a faktúry na tovary a služby podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

ČB LOGO

 

Ak máte záujem podporiť šport mládeže a zároveň propagovať svoju firmu ponúkame voľné reklamné plochy na športoviskách za veľmi výhodné ceny.