Výmena sedačiek na futbalovom štadióne

ZoD sedZoD sed1ZoD sed2ZoD sed3ZoD sed4ZoD sed5ZoD sed6ZoD sed7ZoD sed8