Športoviská a tréningy

Športová hala

Kolkáreň

ČB LOGO

Ak máte záujem podporiť šport mládeže a zároveň propagovať svoju firmu ponúkame voľné reklamné plochy na športoviskách za veľmi výhodné ceny.