Solárne zariadenie na ohrev TÚV na ubytovni

SolárneSolárne1Solárne2Solárne3Solárne4Solárne5Solárne6PrílohaPríloha1