Monthly Archives: október 2017

Možnosti športovania v Galante

  Správa športových zariadení Mesta Galanta

ponúka pre športujúcu verejnosť počas zimného obdobia na prenájom tieto športoviská:

 Športová hala:

 FUTBAL na tréningy, zápasy, firemné turnaje, športové dni atď.

BEDMINTON – k dispozícii sú 4 kurty, na recepcii športovej haly je možné vypožičať si bedmintonové rakety.

STOLNÝ TENIS – v priestoroch športovej haly

Športovú halu je možné prenajať aj na BASKETBAL, FLORBAL, NOHEJBAL.

Športoviská sú k dispozícii denne od 8.00 do 22.00.

 Dom športu:

 KOLKÁREŇ – zrekonštruovaná plnoautomatická 4-dráhová kolkáreň

Pre veľkú obsadenosť kolkárne je nutné termín dohodnúť s dostatočným časovým predstihom.

Možnosť organizovať firemné turnaje, koncoročné športové akcie, kultúrno-spoločenské akcie.

 Informácie a objednávky na tel. čísle 0910 936 903.

132