Možnosti športovania v športovej hale v Galante

Ak máte záujem o športovanie v športovej hale v Galante, od augusta pripravujeme harmonogram jednotlivých tréningov pre športové kluby i neregistrovaných športovcov. Ak chcete počas jesene a zimy využívať našu športovú halu na bedminton, futbal, tenis, florbal, basket, hádzanú či iný druh športu zavolajte na číslo 0910 936 903 a rezervujte si termín na celú sezónu alebo na jednorazovú akciu.

2

13

 

Obnova ihriska na Revolučnej štvrti

Minulý rok sme dostali do správy ihrisko na Revolučnej štvrti. Keďže bolo v zlom stave, rozhodli sme sa nevyhovujúce a polámané kovové oplotenie vymeniť za športovú ochrannú sieť a vymenili sme siete na bránkach. Veríme, že ihrisko bude naďalej využívané hlavne deťmi a že bude slúžiť verejnosti čo najdlhšie. V prípade nahlásenia porúch kontaktujte Správu športových zariadení Mesta Galanta na tel. čísle 0910 936 903. Ďakujeme, že budete ihrisko chrániť a udržiavať!

Pôvodné ihrisko:

1 2 3 4

 

 

Po obnove:

8 9 10 11 12

Sústredenia reprezentantov SR v hádzanej v našej športovej hale

V apríli 2021 sa v športovej hale v Galante konali sústredenia reprezentantov Slovenskej republiky v hádzanej v kategóriách juniorky, kadetky, kadeti a predkadeti. V rámci prípravy využívali našu športovú halu na niekoľkofázové tréningy denne počas celých dvoch týždňov na základe výnimky RÚVZ, ktorá sa týka prípravy reprezentantov. Náš športový povrch si veľmi pochvaľovali a opäť sa potvrdilo, že sa oplatilo investovať do modernizácie športového povrchu aj celkového športového zázemia haly.

12

7 9 10

Usmernenia pre jednotlivé športy v našich areáloch

Platné od 19.4.2021 podľa športového Covid semaforu.

FUTBAL:

- Interiér – Max. 6 športovcov na jednom športovisku + 1 tréner. Pričom zároveň musí platiť min. 35m2/športovca. Za športovisko sa v tomto prípade považuje jeden vzdušný uzavretý priestor. Dôraz na kladie na zabezpečenie kvality vnútorného ovzdušia podľa usmernenia na www.korona.gov.sk

- Exteriér – Max. 6 športovcov + 1 tréner na 1 sektor. V prípade exteriérových športovísk je možné vytvárať sektory o veľkosti 800m2. V každom sektore môže trénovať, športovať skupinka 6 športovcov +1 tréner. Sektory musia byť od seba vzdialené min 4 metre a oddelené značením. Skupiny sa nesmú navzájom premiešavať, každá funguje v samostatnom režime.

- Test – v súlade s platnou vyhláškou ÚVZ

- Rúško – Pri výkone športovej aktivity nie je povinnosť nosiť rúško. V spoločných priestoroch interiérových športovísk je nutné používať respirátor FFP2

- Miera kontaktu – Pri všetkých aktivitách je potrebné dodržiavať odstupov min 2 metre medzi športovcami. Ak to nie je možné upravte organizáciu, formy a obsahu tréningovej činnosti: napr: nácvik herných činností jednotlivca, nácvik individuálnych zručností, kondičný tréning

- Zázemie – Nie je povolené využívať sprchy a šatne. Zároveň je potrebné minimalizovať stretávanie a zdržiavanie sa zúčastnených v spoločných priestoroch. Je vhodné zabezpečiť samostatný vchod a východ na športovisko, alebo bez stretávací režim pri výmene skupín. Pri vstupe na športovisko je potrebné umiestniť oznam o pravidlách.

- Pomôcky – minimalizovať množstvo a zdieľanie športového náčinia a náradia

- Organizácia súťaží – Je povolený iba tréningový proces a rekreačný šport. Organizovanie súťaží nie je povolené okrem najvyšších súťaží športov, ktoré dostali výnimku.

- Diváci – Prítomnosť divákov, ani rodičov na tréningovom procese detí a mládeže nie je povolená

KOLKY:

- Max. 6 športovcov na jednom športovisku + 1 tréner. Pričom zároveň musí platiť min. 35m2/športovca. Za športovisko sa v tomto prípade považuje jeden vzdušný uzavretý priestor. Dôraz na kladie na zabezpečenie kvality vnútorného ovzdušia podľa usmernenia na www.korona.gov.sk

- Test – v súlade s platnou vyhláškou ÚVZ

- Rúško – Pri výkone športovej aktivity nie je povinnosť nosiť rúško. V spoločných priestoroch interiérových športovísk je nutné používať respirátor FFP2

- Miera kontaktu – dodržiavanie max. možných  odstupov,  min však 2m, pri všetkých aktivitách.

- Zázemie – Nie je povolené využívať sprchy a šatne. Zároveň je potrebné minimalizovať stretávanie a zdržiavanie sa zúčastnených v spoločných priestoroch. Je vhodné zabezpečiť samostatný vchod a východ na športovisko, alebo bez stretávací režim pri výmene skupín. Pri vstupe na športovisko je potrebné umiestniť oznam o pravidlách.

- Pomôcky – minimalizovať množstvo a zdieľanie športového náčinia a náradia

- Organizácia súťaží – Je povolený iba tréningový proces a rekreačný šport. Organizovanie súťaží nie je povolené okrem najvyšších súťaží športov, ktoré dostali výnimku.

- Diváci – Prítomnosť divákov, ani rodičov na tréningovom procese detí a mládeže nie je povolená

STOLNÝ TENIS:

Max. 6 športovcov na jednom športovisku + 1 tréner. Pričom zároveň musí platiť min. 35m2/športovca. Za športovisko sa v tomto prípade považuje jeden vzdušný uzavretý priestor. Dôraz na kladie na zabezpečenie kvality vnútorného ovzdušia podľa usmernenia na www.korona.gov.sk

- Test – v súlade s platnou vyhláškou ÚVZ

- Rúško – Pri výkone športovej aktivity nie je povinnosť nosiť rúško. V spoločných priestoroch interiérových športovísk je nutné používať respirátor FFP2

- Miera kontaktu – dodržiavanie max. možných  odstupov,  min však 2m, pri všetkých aktivitách.

- Zázemie – Nie je povolené využívať sprchy a šatne. Zároveň je potrebné minimalizovať stretávanie a zdržiavanie sa zúčastnených v spoločných priestoroch. Je vhodné zabezpečiť samostatný vchod a východ na športovisko, alebo bez stretávací režim pri výmene skupín. Pri vstupe na športovisko je potrebné umiestniť oznam o pravidlách.

- Pomôcky – minimalizovať množstvo a zdieľanie športového náčinia a náradia

- Organizácia súťaží – Je povolený iba tréningový proces a rekreačný šport. Organizovanie súťaží nie je povolené okrem najvyšších súťaží športov, ktoré dostali výnimku.

- Diváci – Prítomnosť divákov, ani rodičov na tréningovom procese detí a mládeže nie je povolená

- Opatrenia špecifické pre stolný tenis – Vo fáze varovania I.-III. : povolená je iba 2 hra, obsadzovať každý druhý stôl

BOX:

- Interiér – Max. 6 športovcov na jednom športovisku + 1 tréner. Pričom zároveň musí platiť min. 35m2/športovca. Za športovisko sa v tomto prípade považuje jeden vzdušný uzavretý priestor. Dôraz na kladie na zabezpečenie kvality vnútorného ovzdušia podľa usmernenia na www.korona.gov.sk

 – Exteriér – Max. 6 športovcov + 1 tréner na 1 sektor

- Test – v súlade s platnou vyhláškou ÚVZ

- Rúško – Pri výkone športovej aktivity nie je povinnosť nosiť rúško. V spoločných priestoroch interiérových športovísk je nutné používať respirátor FFP2

- Miera kontaktu – Povolené sú iba individuálne formy tréningu, vzdialenosť športovcov min. 2m od seba, vzájomný kontakt športovcov je zakázaný, sparing ani párové cvičenia nie sú povolené. Úprava organizácie, formy a obsahu tréningovej činnosti: kondičný tréning, tieňovanie, cvičenia na stanovištiach

- Zázemie – Nie je povolené využívať sprchy a šatne. Zároveň je potrebné minimalizovať stretávanie a zdržiavanie sa zúčastnených v spoločných priestoroch. Je vhodné zabezpečiť samostatný vchod a východ na športovisko, alebo bez stretávací režim pri výmene skupín. Pri vstupe na športovisko je potrebné umiestniť oznam o pravidlách.

- Pomôcky – minimalizovať množstvo a zdieľanie športového náčinia a náradia

- Organizácia súťaží – Je povolený iba tréningový proces a rekreačný šport. Organizovanie súťaží nie je povolené okrem najvyšších súťaží športov, ktoré dostali výnimku.

- Diváci – Prítomnosť divákov, ani rodičov na tréningovom procese detí a mládeže nie je povolená

Možnosť prenájmu umelej trávy na futbalovom štadióne

Správa športových zariadení Mesta Galanta ponúka ako každý rok možnosť prenájmu umelej trávy pre futbalové mužstvá v rámci zimnej prípravy. V ponuke je ihrisko s umelou trávou cez týždeň, aj cez víkend. Pre futbalové mužstvá platí AKCIA na rok 2021, kde pri objednaní 4 zápasov platia len 3 (platí len pre objednávajúce mužstvo). Pre viac informácií a voľné termíny volajte 0910 936 903.

IMG_0002

IMG_0001

210.jpg

Bedminton od 3.11.2020

Na základe opatrení ÚVZ SR začíname v športovej hale v Galante od utorka 3.11.2020 prevádzkovať bedminton nasledovne:
- využité môžu byť tri kurty na dvojhry (max. 6 osôb na športovisku) v jednom hracom čase
- hracie časy pre bedminton sú:
16.45 – 17.45
18.00 – 19.00
19.15 – 20.15
20.30 – 21.30
(ak máte záujem o iný hrací čas, dá sa podľa obsadenosti haly objednať)
- nemôžu sa používať sprchy a šatne
- platia všetky hygienické opatrenia podľa ÚVZ SR
Pre objednávky a informácie volajte na tel. číslo 0910 936 903.
2
3

Opatrenia RUVZ platné od 15.10.2020

Na základe rozhodnutia Hlavného hygienika SR platia od 15.10.2020 nové pravidlá aj pre športovcov. Tréningy športových klubov môžu prebiehať v maximálnom počte 6 osôb a za dodržania prísnych hygienických opatrení. Z toho dôvodu sa ruší tohtotýždňový program v Mestskej športovej hale v Galante a v obmedzenom režime športov (bedminton, tenis, stolný tenis) začíname od pondelka 19.10.2020. V prípade záujmu o termín volajte na tel. číslo 0910 936 903.

23

 

Opatrenia nájdete tu:

https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/final_opatrenie_prevadzky_a_HP_15_10.pdf