Rekonštrukcia strešného plášťa nad Arkádiou – časť posilovňa

izolizol1izol2izol3izol4izol5izol6izol7izol8