Category Archives: Nezaradené

Usmernenia pre jednotlivé športy v našich areáloch

Platné od 19.4.2021 podľa športového Covid semaforu.

FUTBAL:

- Interiér – Max. 6 športovcov na jednom športovisku + 1 tréner. Pričom zároveň musí platiť min. 35m2/športovca. Za športovisko sa v tomto prípade považuje jeden vzdušný uzavretý priestor. Dôraz na kladie na zabezpečenie kvality vnútorného ovzdušia podľa usmernenia na www.korona.gov.sk

- Exteriér – Max. 6 športovcov + 1 tréner na 1 sektor. V prípade exteriérových športovísk je možné vytvárať sektory o veľkosti 800m2. V každom sektore môže trénovať, športovať skupinka 6 športovcov +1 tréner. Sektory musia byť od seba vzdialené min 4 metre a oddelené značením. Skupiny sa nesmú navzájom premiešavať, každá funguje v samostatnom režime.

- Test – v súlade s platnou vyhláškou ÚVZ

- Rúško – Pri výkone športovej aktivity nie je povinnosť nosiť rúško. V spoločných priestoroch interiérových športovísk je nutné používať respirátor FFP2

- Miera kontaktu – Pri všetkých aktivitách je potrebné dodržiavať odstupov min 2 metre medzi športovcami. Ak to nie je možné upravte organizáciu, formy a obsahu tréningovej činnosti: napr: nácvik herných činností jednotlivca, nácvik individuálnych zručností, kondičný tréning

- Zázemie – Nie je povolené využívať sprchy a šatne. Zároveň je potrebné minimalizovať stretávanie a zdržiavanie sa zúčastnených v spoločných priestoroch. Je vhodné zabezpečiť samostatný vchod a východ na športovisko, alebo bez stretávací režim pri výmene skupín. Pri vstupe na športovisko je potrebné umiestniť oznam o pravidlách.

- Pomôcky – minimalizovať množstvo a zdieľanie športového náčinia a náradia

- Organizácia súťaží – Je povolený iba tréningový proces a rekreačný šport. Organizovanie súťaží nie je povolené okrem najvyšších súťaží športov, ktoré dostali výnimku.

- Diváci – Prítomnosť divákov, ani rodičov na tréningovom procese detí a mládeže nie je povolená

KOLKY:

- Max. 6 športovcov na jednom športovisku + 1 tréner. Pričom zároveň musí platiť min. 35m2/športovca. Za športovisko sa v tomto prípade považuje jeden vzdušný uzavretý priestor. Dôraz na kladie na zabezpečenie kvality vnútorného ovzdušia podľa usmernenia na www.korona.gov.sk

- Test – v súlade s platnou vyhláškou ÚVZ

- Rúško – Pri výkone športovej aktivity nie je povinnosť nosiť rúško. V spoločných priestoroch interiérových športovísk je nutné používať respirátor FFP2

- Miera kontaktu – dodržiavanie max. možných  odstupov,  min však 2m, pri všetkých aktivitách.

- Zázemie – Nie je povolené využívať sprchy a šatne. Zároveň je potrebné minimalizovať stretávanie a zdržiavanie sa zúčastnených v spoločných priestoroch. Je vhodné zabezpečiť samostatný vchod a východ na športovisko, alebo bez stretávací režim pri výmene skupín. Pri vstupe na športovisko je potrebné umiestniť oznam o pravidlách.

- Pomôcky – minimalizovať množstvo a zdieľanie športového náčinia a náradia

- Organizácia súťaží – Je povolený iba tréningový proces a rekreačný šport. Organizovanie súťaží nie je povolené okrem najvyšších súťaží športov, ktoré dostali výnimku.

- Diváci – Prítomnosť divákov, ani rodičov na tréningovom procese detí a mládeže nie je povolená

STOLNÝ TENIS:

Max. 6 športovcov na jednom športovisku + 1 tréner. Pričom zároveň musí platiť min. 35m2/športovca. Za športovisko sa v tomto prípade považuje jeden vzdušný uzavretý priestor. Dôraz na kladie na zabezpečenie kvality vnútorného ovzdušia podľa usmernenia na www.korona.gov.sk

- Test – v súlade s platnou vyhláškou ÚVZ

- Rúško – Pri výkone športovej aktivity nie je povinnosť nosiť rúško. V spoločných priestoroch interiérových športovísk je nutné používať respirátor FFP2

- Miera kontaktu – dodržiavanie max. možných  odstupov,  min však 2m, pri všetkých aktivitách.

- Zázemie – Nie je povolené využívať sprchy a šatne. Zároveň je potrebné minimalizovať stretávanie a zdržiavanie sa zúčastnených v spoločných priestoroch. Je vhodné zabezpečiť samostatný vchod a východ na športovisko, alebo bez stretávací režim pri výmene skupín. Pri vstupe na športovisko je potrebné umiestniť oznam o pravidlách.

- Pomôcky – minimalizovať množstvo a zdieľanie športového náčinia a náradia

- Organizácia súťaží – Je povolený iba tréningový proces a rekreačný šport. Organizovanie súťaží nie je povolené okrem najvyšších súťaží športov, ktoré dostali výnimku.

- Diváci – Prítomnosť divákov, ani rodičov na tréningovom procese detí a mládeže nie je povolená

- Opatrenia špecifické pre stolný tenis – Vo fáze varovania I.-III. : povolená je iba 2 hra, obsadzovať každý druhý stôl

BOX:

- Interiér – Max. 6 športovcov na jednom športovisku + 1 tréner. Pričom zároveň musí platiť min. 35m2/športovca. Za športovisko sa v tomto prípade považuje jeden vzdušný uzavretý priestor. Dôraz na kladie na zabezpečenie kvality vnútorného ovzdušia podľa usmernenia na www.korona.gov.sk

 – Exteriér – Max. 6 športovcov + 1 tréner na 1 sektor

- Test – v súlade s platnou vyhláškou ÚVZ

- Rúško – Pri výkone športovej aktivity nie je povinnosť nosiť rúško. V spoločných priestoroch interiérových športovísk je nutné používať respirátor FFP2

- Miera kontaktu – Povolené sú iba individuálne formy tréningu, vzdialenosť športovcov min. 2m od seba, vzájomný kontakt športovcov je zakázaný, sparing ani párové cvičenia nie sú povolené. Úprava organizácie, formy a obsahu tréningovej činnosti: kondičný tréning, tieňovanie, cvičenia na stanovištiach

- Zázemie – Nie je povolené využívať sprchy a šatne. Zároveň je potrebné minimalizovať stretávanie a zdržiavanie sa zúčastnených v spoločných priestoroch. Je vhodné zabezpečiť samostatný vchod a východ na športovisko, alebo bez stretávací režim pri výmene skupín. Pri vstupe na športovisko je potrebné umiestniť oznam o pravidlách.

- Pomôcky – minimalizovať množstvo a zdieľanie športového náčinia a náradia

- Organizácia súťaží – Je povolený iba tréningový proces a rekreačný šport. Organizovanie súťaží nie je povolené okrem najvyšších súťaží športov, ktoré dostali výnimku.

- Diváci – Prítomnosť divákov, ani rodičov na tréningovom procese detí a mládeže nie je povolená

Možnosť prenájmu umelej trávy na futbalovom štadióne

Správa športových zariadení Mesta Galanta ponúka ako každý rok možnosť prenájmu umelej trávy pre futbalové mužstvá v rámci zimnej prípravy. V ponuke je ihrisko s umelou trávou cez týždeň, aj cez víkend. Pre futbalové mužstvá platí AKCIA na rok 2021, kde pri objednaní 4 zápasov platia len 3 (platí len pre objednávajúce mužstvo). Pre viac informácií a voľné termíny volajte 0910 936 903.

IMG_0002

IMG_0001

210.jpg

Bedminton od 3.11.2020

Na základe opatrení ÚVZ SR začíname v športovej hale v Galante od utorka 3.11.2020 prevádzkovať bedminton nasledovne:
- využité môžu byť tri kurty na dvojhry (max. 6 osôb na športovisku) v jednom hracom čase
- hracie časy pre bedminton sú:
16.45 – 17.45
18.00 – 19.00
19.15 – 20.15
20.30 – 21.30
(ak máte záujem o iný hrací čas, dá sa podľa obsadenosti haly objednať)
- nemôžu sa používať sprchy a šatne
- platia všetky hygienické opatrenia podľa ÚVZ SR
Pre objednávky a informácie volajte na tel. číslo 0910 936 903.
2
3

Opatrenia RUVZ platné od 15.10.2020

Na základe rozhodnutia Hlavného hygienika SR platia od 15.10.2020 nové pravidlá aj pre športovcov. Tréningy športových klubov môžu prebiehať v maximálnom počte 6 osôb a za dodržania prísnych hygienických opatrení. Z toho dôvodu sa ruší tohtotýždňový program v Mestskej športovej hale v Galante a v obmedzenom režime športov (bedminton, tenis, stolný tenis) začíname od pondelka 19.10.2020. V prípade záujmu o termín volajte na tel. číslo 0910 936 903.

23

 

Opatrenia nájdete tu:

https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/final_opatrenie_prevadzky_a_HP_15_10.pdf

Možnosti športovania v športovej hale

Pomaly pripravujeme harmonogram športovej haly na jesennú a zimnú sezónu. Ak máte záujem o pravidelný termín na športovanie (futbal, bedminton, stolný tenis, tenis, florbal, basket, atď.) alebo usporiadanie športovej akcie v športovej hale, ozvite sa na tel. číslo 0910 936 903, aby sme našli voľný termín.235

Športová hala je otvorená aj počas leta

Vážení športovci!

Oznamuje Vám, že športová hala sa dá využiť aj počas letných prázdnin. Môžete si prísť zahrať bedminton, futbal, florbal, basketbal či tenis. Naše otváracie hodiny zostávajú aj počas leta nezmenené. Tešíme sa na Vás.

Rezervácie športovísk na telefónnom čísle 0910 936 903.

2 3

25

5

Bedminton na vonkajších kurtoch

Keďže je športová hala zatvorená, skúšobne rozbiehame vonkajšie bedmintonové kurty. Nachádzajú sa na futbalovom štadióne, na umelej tráve, kde vieme pripraviť 4 bedmintonové kurty. Začíname od stredy 29. apríla 2020.
Bedminton vo vonkajšom prostredí je veľmi závislý od poveternostných podmienok a preto budú kurty v prevádzke denne od 17.00 do 20.00 hod., keď sa už vietor väčšinou utíši. Bedmintonový kurt si treba vopred objednať na tel. čísle 0910 936 903.
Táto aktivita je určená pre rekreačných hráčov, keďže na umelej tráve nevieme zabezpečiť presné vyznačenie ihriska.UT1UT

Od 22. apríla 2020 otvorenie niektorých vonkajších športovísk

Podľa opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky platí od 22. apríla 2020 otvorenie niektorých vonkajších športovísk pre bezkontaktný šport. Opatrenie platí bez otvorených šatní, prítomnosti obecenstva a ďalších usmernení.

Pre mesto Galanta sa to týka otvorenia tenisových kurtov a od 28. apríla 2020 aj workoutových ihrísk v meste a bežeckej dráhy na ZŠ SNP.

kurty 1 kurty

 

Usmernenie_hlavneho_hygienika_SR_sportoviska