Režim na športoviskách od 12. januára 2022

Režim na športových akciách platný od 12.1.2022

športové akcie (súťaže, tréningy) sa môžu konať pre max. 100 osôb v takomto režime:

Deti do 12 rokov a dvoch mesiacov – sú považované ako očkované osoby

Deti od 12 a dvoch mesiacov – 18 rokov – v režime OTP

Osoby nad 18 rokov – v režime OP

vyhláška_2/2022_V.v.SR (uvzsr.sk)