Športoviská otvorené len pre športové kluby

Od piatku 17.12.2021 bola povolená tréningová činnosť pre športové kluby registrované športovými zväzmi. Trénovať sa môže len v režime OP, vždy po dohode s so správcom športoviska. Ďakujeme, že rešpektujete toto nariadenie.