Obnova ihriska na Revolučnej štvrti

Minulý rok sme dostali do správy ihrisko na Revolučnej štvrti. Keďže bolo v zlom stave, rozhodli sme sa nevyhovujúce a polámané kovové oplotenie vymeniť za športovú ochrannú sieť a vymenili sme siete na bránkach. Veríme, že ihrisko bude naďalej využívané hlavne deťmi a že bude slúžiť verejnosti čo najdlhšie. V prípade nahlásenia porúch kontaktujte Správu športových zariadení Mesta Galanta na tel. čísle 0910 936 903. Ďakujeme, že budete ihrisko chrániť a udržiavať!

Pôvodné ihrisko:

1 2 3 4

 

 

Po obnove:

8 9 10 11 12