Nová kolkáreň

V roku 2014 sa kolkárom v Galante splnil sen. Po viac ako 40 rokoch sa kolkáreň v Dome športu dočkala rekonštrukcie. Plnoautomatická 4-dráhová kolkáreň slúži Mestskému kolkárskemu klubu, klubom mimo Galanty, obyvateľom mesta Galanta a firmám, ktoré si môžu kolkáreň prenajať a usporiadať športové akcie za účelom športového vyžitia.